Summary
Swedish to Spanish:   more detail...
  1. säkerligen inte:


Swedish

Detailed Translations for säkerligen inte from Swedish to Spanish

säkerligen inte:


Translation Matrix for säkerligen inte:

OtherRelated TranslationsOther Translations
en absoluto aldrig; säkerligen inte
en ningún caso aldrig; säkerligen inte
que va aldrig; säkerligen inte
ModifierRelated TranslationsOther Translations
en absoluto absolut inte; allra minst; ingalunda
en ningún caso aldrig; ingalunda; inte alls

Related Translations for säkerligen inte