Summary
Swedish to Spanish:   more detail...
  1. skärva:


Swedish

Detailed Translations for skärva from Swedish to Spanish

skärva:

skärva [-en] noun

  1. skärva (flisa; skiva; bit; chip)
    la ficha
  2. skärva (flisa; fragment)
    el pedazo; la astilla; el fragmento

Translation Matrix for skärva:

NounRelated TranslationsOther Translations
astilla flisa; fragment; skärva fjälla; flaga; lock; nattkärl; pissoar; uringlas
ficha bit; chip; flisa; skiva; skärva flik; minnesmynt; mynt; mästerkort; pinne; sten formning
fragmento flisa; fragment; skärva bit; del; fragment; klump; liten bit; stycke; vrakdel; vrakgods
pedazo flisa; fragment; skärva bit; del; få blåmärken; klick; klimp; klump; mund full; portion; stor klick; stycke

Synonyms for "skärva":

  • spillra