Most Recent Swedish Words:

Most Recent Dutch Words:

morren gember potgrond vent venten toeslag toeslagen meststof tieren boodschap onkruidverdelger behaagziek vroeg vroegst vergif melange vaststellen vastgesteld schutting horde beletten verlenging kluis os laborant besteden besteed programma kraken krak gevolg begroeten inhoudelijk afhankelijk introduceren verwelkomen negeren afwijzen mug zijn psycholoog streep strepen volledigheidshalve SSOD accepteren terwijl datum vakantie bovendien bericht berichten lies dan tang mezelf ossenhaas inwerken avond betalen flink steeds equivalent rekening-courant zusje teenager vandaag Vandaag afmaken afronden kier prikken prik park anticiperen beek oliemaatschappij ongerept gracht grachten ondersteuning benaming predikaat eigenschap tegemoetkoming tegemoetkomingen kindlief los lossen important afkoeling taalgebruik slaap lekker particulier pols pol polsen vlag vlaggen wijsvinger beschrijving pink ringvinger verhaal verhalen komen duim vertaling richtprijs meten mat matten antivirusprogramma eigengereid evenredig maniak stadhuis lief liefste sterkte sterken horen redding lukken verlichten heen minnaar liefhebber redden gered vrij vrijer waterstraal duiken juist zakken raar spuiten spuit jawel opdracht trouwens huisdier veer veren geloven lokken lok bedenken bedacht bijlage Bijlage spannend spannen varen vaart gewoon blussen verzinnen benieuwd benieuwen transformator wolk zinnen zonnen zon zonde bemachtigen vet samenwerking wolken schaatsen schaats druk drukken jas jassen sterk expert MP3 scholier scholieren toveren t.a.v. beleven pakket gebruiken leuk sturen stuur Hindoe hindoe sambal oom discotheek opwinden opgewonden visstand uitzenden proberen