Summary
Dutch to French:   more detail...
 1. totstandbrengen:
 2. tot stand brengen:
 3. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for tot stand brengen from Dutch to French

totstandbrengen:

totstandbrengen verb (breng totstand, brengt totstand, bracht totstand, brachten totstand, totstandgebracht)

 1. totstandbrengen
  effectuer; accomplir; réaliser
  • effectuer verb (effectue, effectues, effectuons, effectuez, )
  • accomplir verb (accomplis, accomplit, accomplissons, accomplissez, )
  • réaliser verb (réalise, réalises, réalisons, réalisez, )

Conjugations for totstandbrengen:

o.t.t.
 1. breng totstand
 2. brengt totstand
 3. brengt totstand
 4. brengen totstand
 5. brengen totstand
 6. brengen totstand
o.v.t.
 1. bracht totstand
 2. bracht totstand
 3. bracht totstand
 4. brachten totstand
 5. brachten totstand
 6. brachten totstand
v.t.t.
 1. heb totstandgebracht
 2. hebt totstandgebracht
 3. heeft totstandgebracht
 4. hebben totstandgebracht
 5. hebben totstandgebracht
 6. hebben totstandgebracht
v.v.t.
 1. had totstandgebracht
 2. had totstandgebracht
 3. had totstandgebracht
 4. hadden totstandgebracht
 5. hadden totstandgebracht
 6. hadden totstandgebracht
o.t.t.t.
 1. zal totstandbrengen
 2. zult totstandbrengen
 3. zal totstandbrengen
 4. zullen totstandbrengen
 5. zullen totstandbrengen
 6. zullen totstandbrengen
o.v.t.t.
 1. zou totstandbrengen
 2. zou totstandbrengen
 3. zou totstandbrengen
 4. zouden totstandbrengen
 5. zouden totstandbrengen
 6. zouden totstandbrengen
en verder
 1. ben totstandgebracht
 2. bent totstandgebracht
 3. is totstandgebracht
 4. zijn totstandgebracht
 5. zijn totstandgebracht
 6. zijn totstandgebracht
diversen
 1. breng totstand!
 2. brengt totstand!
 3. totstandgebracht
 4. totstandbrengend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for totstandbrengen:

VerbRelated TranslationsOther Translations
accomplir totstandbrengen afkrijgen; afleggen; afmaken; afronden; afwerken; bedingen; bewerkstelligen; beëindigen; completeren; doen; een einde maken aan; fixen; handelen; klaarkrijgen; klaarmaken; klaarspelen; lappen; meters maken; realiseren; uitrichten; uitvoeren; verrichten; verwerkelijken; verwezenlijken; volbrengen; volmaken; voltooien; voltrekken; voor elkaar krijgen; waarmaken; zich voltrekken
effectuer totstandbrengen afkrijgen; afmaken; afronden; afwerken; arbeiden; bedingen; bewerkstelligen; beëindigen; completeren; controleren; een einde maken aan; fixen; klaarkrijgen; klaarmaken; klaarspelen; lappen; nagaan; nakijken; realiseren; verwerkelijken; verwezenlijken; volbrengen; volmaken; voltooien; voltrekken; voor elkaar krijgen; werken; zich voltrekken
réaliser totstandbrengen arbeiden; bedingen; begrijpen; behalen; bewerkstelligen; doen; fixen; handelen; iets bemachtigen; in het leven roepen; inzien; klaarspelen; lappen; maken; met het verstand vatten; realiseren; regisseren; scheppen; snappen; te pakken krijgen; ten gelde maken; tot stand brengen; tot stand komen; uitrichten; uitvoeren; verkrijgen; verrichten; verwerkelijken; verwezenlijken; voor elkaar krijgen; werken; winnen; zich voltrekken

tot stand brengen:

tot stand brengen verb (breng tot stand, brengt tot stand, bracht tot stand, brachten tot staden, tot stand gebracht)

 1. tot stand brengen (voor elkaar krijgen)
  créer; réaliser; faire
  • créer verb (crée, crées, créons, créez, )
  • réaliser verb (réalise, réalises, réalisons, réalisez, )
  • faire verb (fais, fait, faisons, faites, )

Conjugations for tot stand brengen:

o.t.t.
 1. breng tot stand
 2. brengt tot stand
 3. brengt tot stand
 4. brengen tot stand
 5. brengen tot stand
 6. brengen tot stand
o.v.t.
 1. bracht tot stand
 2. bracht tot stand
 3. bracht tot stand
 4. brachten tot staden
 5. brachten tot staden
 6. brachten tot staden
v.t.t.
 1. heb tot stand gebracht
 2. hebt tot stand gebracht
 3. heeft tot stand gebracht
 4. hebben tot stand gebracht
 5. hebben tot stand gebracht
 6. hebben tot stand gebracht
v.v.t.
 1. had tot stand gebracht
 2. had tot stand gebracht
 3. had tot stand gebracht
 4. hadden tot stand gebracht
 5. hadden tot stand gebracht
 6. hadden tot stand gebracht
o.t.t.t.
 1. zal tot stand brengen
 2. zult tot stand brengen
 3. zal tot stand brengen
 4. zullen tot stand brengen
 5. zullen tot stand brengen
 6. zullen tot stand brengen
o.v.t.t.
 1. zou tot stand brengen
 2. zou tot stand brengen
 3. zou tot stand brengen
 4. zouden tot stand brengen
 5. zouden tot stand brengen
 6. zouden tot stand brengen
en verder
 1. ben tot stand gebracht
 2. bent tot stand gebracht
 3. is tot stand gebracht
 4. zijn tot stand gebracht
 5. zijn tot stand gebracht
 6. zijn tot stand gebracht
diversen
 1. breng tot stand!
 2. brengt tot stand!
 3. tot stand gebracht
 4. tot stand brengend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for tot stand brengen:

VerbRelated TranslationsOther Translations
créer tot stand brengen; voor elkaar krijgen arrangeren; fabriceren; formeren; iets op touw zetten; in het leven roepen; maken; produceren; regelen; scheppen; trekken; vervaardigen; voortbrengen
faire tot stand brengen; voor elkaar krijgen aandoen; aanrichten; aanstichten; aanvangen; afkrijgen; afmaken; afronden; afwerken; beginnen; beoefenen; berokkenen; beëindigen; completeren; doen; een einde maken aan; handelen; in het leven roepen; klaarkrijgen; klaarmaken; maken; plegen; praktiseren; scheppen; sport uitoefenen; starten; uitoefenen; uitrichten; uitvoeren; van start gaan; veroorzaken; verrichten; volbrengen; volmaken; voltooien
réaliser tot stand brengen; voor elkaar krijgen arbeiden; bedingen; begrijpen; behalen; bewerkstelligen; doen; fixen; handelen; iets bemachtigen; in het leven roepen; inzien; klaarspelen; lappen; maken; met het verstand vatten; realiseren; regisseren; scheppen; snappen; te pakken krijgen; ten gelde maken; tot stand komen; totstandbrengen; uitrichten; uitvoeren; verkrijgen; verrichten; verwerkelijken; verwezenlijken; voor elkaar krijgen; werken; winnen; zich voltrekken


Related Translations for tot stand brengenFrench

Detailed Translations for tot stand brengen from French to Dutch

Related Translations for tot stand brengen