Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. första:
 2. förstå:
 3. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for förstå from Swedish to English

första:

första adj

 1. första (i början)

första

 1. första

Translation Matrix for första:

NounRelated TranslationsOther Translations
at first första plats
AdverbRelated TranslationsOther Translations
initially första; i början
OtherRelated TranslationsOther Translations
at first förstone
first första förnämst; förste
foremost främsta; förnämst
ModifierRelated TranslationsOther Translations
at first första; i början
first första; i början först; ledande; ledandet; tongivande; tongivandet
foremost första; i början främst; ledande; ledandet; tongivande; tongivandet

Synonyms for "första":


Wiktionary Translations for första:

första
adjective
 1. numeral first

Cross Translation:
FromToVia
första first erste — (zeitlich oder örtlich oder in einer anderen Reihenfolge) an vorderster Stelle sich befindend, dem zweiten vorangehend

förstå:

förstå verb (förstår, förstod, förstått)

 1. förstå (begripa; inse; greppa; fatta)
  to understand; to comprehend; to grasp; to get
  • understand verb (understands, understood, understanding)
  • comprehend verb (comprehends, comprehended, comprehending)
  • grasp verb (grasps, grasped, grasping)
  • get verb (gets, got, getting)
 2. förstå
  to understand
  • understand verb (understands, understood, understanding)
 3. förstå
  to interpret
  • interpret verb (interprets, interpreted, interpreting)
 4. förstå (se igenom)
  to understand; rumble to; to see through; be on to
 5. förstå (känna; märka; ana; uppfatta)
  to see; to feel; to perceive; to notice; to sense; to observe
  • see verb (sees, saw, seeing)
  • feel verb (feels, felt, feeling)
  • perceive verb (perceives, perceived, perceiving)
  • notice verb (notices, noticed, noticing)
  • sense verb (senses, sensed, sensing)
  • observe verb (observes, observed, observing)

Conjugations for förstå:

presens
 1. förstår
 2. förstår
 3. förstår
 4. förstår
 5. förstår
 6. förstår
imperfekt
 1. förstod
 2. förstod
 3. förstod
 4. förstod
 5. förstod
 6. förstod
framtid 1
 1. kommer att förstå
 2. kommer att förstå
 3. kommer att förstå
 4. kommer att förstå
 5. kommer att förstå
 6. kommer att förstå
framtid 2
 1. skall förstå
 2. skall förstå
 3. skall förstå
 4. skall förstå
 5. skall förstå
 6. skall förstå
conditional
 1. skulle förstå
 2. skulle förstå
 3. skulle förstå
 4. skulle förstå
 5. skulle förstå
 6. skulle förstå
perfekt particip
 1. har förstått
 2. har förstått
 3. har förstått
 4. har förstått
 5. har förstått
 6. har förstått
imperfekt particip
 1. hade förstått
 2. hade förstått
 3. hade förstått
 4. hade förstått
 5. hade förstått
 6. hade förstått
blandad
 1. förstå!
 2. förstå!
 3. förstådd
 4. förstående
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for förstå:

NounRelated TranslationsOther Translations
grasp begriplig; förstående
notice avsked; hyresuppsägning; kungörelse; något som är uppmärksammat; tillkännagivande; uppklarning; upplysning; uppsägning; uppsägningsnotis
observe observation
sense andemening; avsikt; betydelse; eftertanke; förstånd; innebörd; innehåll; intelligens; mening; mental förmåga; mental kapacitet; reflektion; tendens; ånger
VerbRelated TranslationsOther Translations
be on to förstå; se igenom
comprehend begripa; fatta; förstå; greppa; inse
feel ana; förstå; känna; märka; uppfatta erfara; hysa sympati för; känna; sympatisera; uppleva; vidröra
get begripa; fatta; förstå; greppa; inse dra; fara åt helvete; fatta; finna; ; försvinna; inbringa; skaffa sig; stick; ta
grasp begripa; fatta; förstå; greppa; inse fatta; fånga; greppa; gripa om; göra klart för sig; hålla fast; hålla i; inse; knycka bort; ta; ta ifrån
interpret förstå förkroppsliga; personifiera; porträttera; representera; tolka; transkribera; översätta
notice ana; förstå; känna; märka; uppfatta bekräfta; bli medveten om; hitta; hålla isär; lägga märke till; märka; notera; observera; se; skåda; uppmärksamma
observe ana; förstå; känna; märka; uppfatta betrakta; bevaka; bevittna; hålla ett öga på; iaktta; kolla; komma fram; lägga märke till; märka; närvara; observera; se; synas; titta på; uppmärksamma; åse; åskåda; övervara
perceive ana; förstå; känna; märka; uppfatta bevittna; bli medveten om; hitta; hålla isär; notera; närvara; observera; se; skåda; uppmärksamma; övervara
rumble to förstå; se igenom
see ana; förstå; känna; märka; uppfatta betrakta; bli medveten om; hitta; hålla isär; inspektera; notera; observera; se; skåda; titta på; undersöka; uppmärksamma; visitera; åskåda
see through förstå; se igenom genomskåda; se igenom; titta igenom
sense ana; förstå; känna; märka; uppfatta ana i förväg; bli medveten om; få reda på; förvänta sig; hitta; hålla isär; känna på sig; lukta; vänta sig
understand begripa; fatta; förstå; greppa; inse; se igenom skaffa sig upplysningar om; tolka
OtherRelated TranslationsOther Translations
comprehend inbegripa
feel kännas
get haja
interpret tyda; utlägga; uttyda
notice avi; beakta; förmärka; märkas; notis; uppsägningstid; varsebli; varsna
observe anmärka; beakta; efterleva; varsebli; varsna
perceive varse
see bese; biskopsstift; biskopsämbete
sense bemärkelse; vett
understand utläsa
ModifierRelated TranslationsOther Translations
sense sensoriskt; sensuell; sensuellt; sinnes; sinnligt

Synonyms for "förstå":


Wiktionary Translations for förstå:

förstå
verb
 1. decipher, understand
 2. to understand
 3. to interpret or explain the meaning of something
 4. to understand; to recognize
 5. to be aware of
 6. understand
 7. to be aware of the meaning of
 8. to believe, based on information
 9. to impute meaning, character etc. that is not explicitly stated
past
 1. be able to hear (in a radio communication)

Cross Translation:
FromToVia
förstå understand; comprehend verstaan — begrijpen van een uiting
förstå recognize; recognise erkennen — etwas oder jemand so deutlich wahrnehmen, dass man weiß, was oder wer es ist
förstå get; twig kapierentransitiv: (umgangssprachlich): verstehen
förstå understand comprendre — Saisir le sens

Related Translations for förstå