Swedish

Detailed Translations for lov from Swedish to English

lov:

lov [-ett] noun

 1. lov (skollov; skolledighet; studiedag; ledig dag)
  the vacation
  – leisure time away from work devoted to rest or pleasure 1
  • vacation [the ~] noun
   • we get two weeks of vacation every summer1
  the leave
  – the period of time during which you are absent from work or duty 1
  • leave [the ~] noun
   • a ten day's leave to visit his mother1
  the furlough; the floating day; the study leave
  the day off
  – a day when you are not required to work 1
  • day off [the ~] noun
   • Thursday is his day off1
  the sabbatical
  – a leave usually taken every seventh year 1
 2. lov (acceptation)
  the permission; the acceptance; the allowance; the admission; the admittance; the granting; the access
 3. lov (ferier; semester)
  the holidays
 4. lov
  the licence; the permit; the permission; the allowance; the license

Translation Matrix for lov:

NounRelated TranslationsOther Translations
acceptance acceptation; lov acceptation; acceptering
access acceptation; lov antagning; ingång; intagning; inträde; påfart; tillträde; åtkomst
admission acceptation; lov antagning; erkännande; erkänsla; ingång; intagning; inträde; tacksägelse; tillträde
admittance acceptation; lov antagning; ingång; intagning; inträde; tillträde
allowance acceptation; lov avdrag; avlöning; avräkning; betalning; inkomst; lön; ranson; tilldelning; underhåll
day off ledig dag; lov; skolledighet; skollov; studiedag fridag; ledig dag; semesterdag; vilodag
floating day ledig dag; lov; skolledighet; skollov; studiedag
furlough ledig dag; lov; skolledighet; skollov; studiedag
granting acceptation; lov distribution; informations tillgånger; utdelning; utgåva
holidays ferier; lov; semester
leave ledig dag; lov; skolledighet; skollov; studiedag lämna; åka bort
licence lov auktorisation; bemyndigande; brev; certifikat; diplom; fri lejd; fullmakt; körkort; lejdbrev; licens; licensrätt; lisens; passerbrev; tillstånd; urkund
license lov auktorisation; bemyndigande; brev; certifikat; diplom; fri lejd; fullmakt; körkort; lejdbrev; licens; licensrätt; lisens; passerbrev; tillstånd; urkund
permission acceptation; lov behörighet; ratifikation; stadfästelse; tillstånd; överenskommelse
permit lov biljett; fraktsedel; fri lejd; fribiljett; följesedel; identifikationskort; inträdesbiljett; inträdestillstånd; körkort; lejdbrev; pass; passerbrev; passersedel; tillstånd; tillåtelse
sabbatical ledig dag; lov; skolledighet; skollov; studiedag studieledighet
study leave ledig dag; lov; skolledighet; skollov; studiedag studieledighet
vacation ledig dag; lov; skolledighet; skollov; studiedag
VerbRelated TranslationsOther Translations
access få tillgång till; ha tillgång till; komma åt
leave avgå ifrån; avresa; bryta upp; gå bort; hemleverera; lämna; lämna i sticket; låta; resa iväg; segla bort; åka iväg; överge
permit auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; bevilja; godkänna; tillåta
OtherRelated TranslationsOther Translations
acceptance accept; acceptans; accepterande
admission insläppande; inträdande
allowance traktamente; veckopeng
day off dagledighhet; fridag
holidays ferier
leave lövas; permission; testamentera; utträda
licence tillståndsbevis
license tillståndsbevis
permit medgiva; tillståndsbevis

Synonyms for "lov":


Wiktionary Translations for lov:

lov
noun
 1. permission
 2. period during which pupils and students do not attend their school or university
 3. a break, pause or vacation
 4. official holiday period

Cross Translation:
FromToVia
lov holidays; vacations; vacation Ferienschulfrei oder arbeitsfrei oder semesterfreie Zeit einer staatlichen Institution, ausgenommen die Wochenenden und Feiertage

Related Translations for lov