Most Recent English Words:

coquettish flex blemish stuck be sluggish preference diabolic breastplate nut nuts balance Balance aegis caustic trace tractable thirsty stupid courage music skull write but hard-working skip skipping garb chief boy ring tierce rotate great greatly share shared flair boo gay cuddle correlation correlate along raw bush semester semesters bluetit virtue sanctify tick ticks worsen worsening foot approach refresh controversial teach upbringing root roots tenement ho try gala shirt comeback porter cloud friend friends Friends comment bit upset reassure qualify qualified briefcase occasionally maintenance call Call chain mechanic case splendid deck embassy information bodyguard spare demand demanding college report ability fondue trash boatswain aware startle startled engineer forest gold aircraft gilt industrialization luxurious vagina factory nevertheless brindle new compare tack indifferent attendance jaded monitor monitoring tackle blade associate association fundamental axiom emerge outfit bloom mare frisk frisking intend intended implicit indigent proprietor wear slick sin gadget glimmer spectacle spectacles autumn involve imagine imaginable workload wig wigs hatch seek pretty ingredient ingredients roe loaf medical person personable leap redress recourse pneumonologist lingo rare merciful learn learned erudite spectrum doggerel orthodox acknowledge assemble anxious concrete relax manage continuation also gravity misogyny noodles birth-rate birthrate mindless school-years ferret wand occupation command feminine imp yearn

Most Recent Dutch Words:

voorrang verdelgen roede tukje graven graaf manier kindje behouden politie onmisbaar verklikken bewapenen inschatten berouw berouwen behelzen royaal grijnzen grijns vreten mooi verven verf bits afleiden afgeleid opstandig vogel pen pennen beste college gebeurtenis gebeurtenissen afbouwen afwerken onverwacht thuis Thuis neus neuzen nep neppen reiken bam overdag hardlopen indifferent bespreken klacht uitputten uitgeput dingen ding gelijkwaardig uitsloven uitgesloofd haan handig voorwaarde wisselvallig wisselvalligheid zwembad beogen lijken klinken klink kling haten haat aanpassing oefening vriend werktuigbouwkunde benauwd benauwen rol rollen bodemkunde raar rare spectrum teweegbrengen ooit maagd uitleggen rijden keerpunt koesteren beker darm mijnheer vertegenwoordigen voorstellen voorstel geleding ontwijken herexamen wapenstilstand bellettrie misschien onvolwaardig aangrijpen beroepsgroep lettergreep weersvoorspelling wellen terug Terug eiwit voormiddag uittreksel horeca wat passe-partout huif opslag mevrouw degen degens dinsdag employé gezellig gezelligheid wapenschild kraai kraaien wapen wapenen bindende halfgaar lunch lunchen knikken knik vierendeel boel meemaken gegevens gegeven hoera temperen nuchter zitten zat lezen uitspreken lief opgelucht opluchten dorst dor dorsen dorsten chef hechting trouwzaal handboei verdedigen verdedigd ridicuul bedoeling verdeling hop hoppen taakverdeling landgoed hernieuwen vrouwtjesvos plagen plag vergrootglas vernieuwen uitzetting handboeien aanvallen doorschieten kunnen kan boeg achtervolger bezwaar bezwaren uitrekenen uitgerekend begeleiden dankbetuiging uitbreiden uitgebreid aardverschuiving opgebruiken tenderen tender vergelijken heerser geilen afleiding werkkracht bewijzen