Most Recent English Words:

seek manuscript recede revile muzzle protection bore Belastingdienst student students realise federal contrition therefore regulate regulated compel brag bragging require envy peek compliance good deviate deviation equipment cutie adapt adaptive spiritless place placing explanation song witchcraft assess expand execute intelligence overwhelm overwhelmed allow jar Allow design abbreviation abbreviate apologize excuse excuses vice karma read reading attach attaché pace intersection outlook curvature strain suppress asset rigorous dressing-room unboxing big sublet swallow observe hurray pole changing-room namely steady England reluctant leek notice stumble different cattle weird relax relaxed food main mainly commodity principal principally chase track appreciate appreciation poultry gay connect connected enquiry sugar lye fix fixer fixate dun conduct conductive appeal must record refurbish revel around verbalise vertical teenager area case-by-case slate schist diffident indicate pictorial colt omelette assert context bust breed study compulsory break birthday raise raised rat thrive bucket grappling more More fundamentalist price when approve ponder stock oxidize move for prevalent replica ballot fashion stevedore preliminary breaking shaky purse safety Safety safe specific hosting stupid la feature fret burst applicable rub penis Lego afloat fact teach teacher mount bad worst voyeur prosperity vibrant lazy encumbered sumptuous shoot artefact offer art gorgeous interface release communicate communication NIS website slenderize

Most Recent Dutch Words:

afkeuren kaars uitvoeren gronden gegrond mislukken misgaan doorgronden doorgrond bankafschrift bemoeien vrijmaken planmatig budget bijlage Bijlage belastingdienst Belastingdienst lijken lijk bereiken kunnen boekhouden juni verhogen controleren werkzaamheden werkzaamheid naleven handhaven verstandig nauwkeurig zin zinnen tevergeefs vaardigheid vaardigheden vochtig ontbreken bewaren aanwenden aanwennen bescheid verpleegkundige soms som verdienen uitzondering achtergrond wellicht als uitreiken ondanks ondank luidspreker weekend doorzetten aantrekken voortgang strak wikkelen wikkel piemel omleiding beoordelen ombuigen opvallen opvallend koopsom drempel Drempel kwijtschelding uitrollen weergave karma verontschuldigen vergoeden attaché dompelen knul vergoeding informeren kleding teveel kroepoek verhoging accepteren geaccepteerd Geaccepteerd vluchtheuvel vervolgens heuvel daarmee toekomen plaatsvinden beplanting kans kansen onderwaarderen onderhevig afwijken priem priemen handleiding kleedhokje praktijk tussenpersoon loonbelasting Loonbelasting protocol steeds badhokje lid opschrijven vooral heffing rugwervel leeg terughoudend terughouden passant verspreiden stoofvlees opgestikt noteren verklaring destijds koppelen koppel zijn was wassen WAS namelijk brievenbus leek obligatoir opdracht iemand doordringen uitleggen uitleg Uitleg drank stommelen onderaan ja osmose krant Krant boer boeren periodiek hieronder speelgoed invullen relaxen hoofdzakelijk kleedkamer declaratie voornamelijk overtuigen overtuigd zowel bewegwijzeren link vrouw soortelijk roodvonk soortgelijk overbrengen menu deadline verwijzen doorhalen schuiven schuif wekelijks bevatten verliezen verlies valkuil overdrijven verdergaan vakkundig vakkundigheid stappen stap sierlijk sierlijkheid bovendien offerte vastzetten voorschot beroepen bevestigen must collega bijstaan hersenschudding