Most Recent Dutch Words:

ijverig beoordelen diploma trakteren beangstigend tegenovergesteld grootte boodschap boodschappen ondersteunen belasting berekenen berekend geschapen oud oudste uitglijden schelen schel den doordringen bereiken bereik verbreiding omvang taille aanmerking verwarren achteraf radius RADIUS schellen lekkernij instulping indeuken overeenkomen duur hoogte handelen handel inscheuren opgeven keep kepen aanwennen middenweg team Team inkorten maar namelijk afscheid afscheiden benaderen degelijk dank danken vlug zomaar snijboon eenvoudig Eenvoudig aflopen fort huilen zeurpiet zeurpieten doortrekken windbuil acuut geven bevrijden bevrijd vrij vrijen bankbiljet dreigen toneelstuk atoomenergie duits Duits engels Engels opdienen verdienen toedienen denken verdenken aandenken Galicië Benelux delen del vervolgens carnaval vernieuwen niche beslissen beslist knoop knopen doorhakken toegankelijk beschermen baseren verbruiken verbruikt voedingsstof berusten rusten hoeveelheid zingen belangstelling belangstellend vergoeden hechten femur garanderen waarborgen waarborg monitor dapper paar paren vest jas jassen geluid borstelen romancier begrijpen sprookje uitzien afzien zien afzienbaar bibliotheek slaan aanslaan kookboek woordenboek acht achten aanvangen passé aanzetten aanzetting wier vervanger vervanging vervangen ontvangen zaaien afspreken apart aanvankelijk vangen vang opvorderen rekwireren vorderen aanspreken aanspraken spraak Spraak aansporen voordeel zwemmen reglementeren uitwerken aanjagen indringen indringend aandringen niveau tot aansporing ontsporen spore onthouden fair spuitbus bankpas schaar scharen Schaar vlag vlaggen open openheid vredestijd feit vrede vreedzaam benoemen willekeurig doorlopen doorloop onwillekeurig opzettelijk

Most Recent English Words:

diploma treat Spencer diffuse staircase disperse dispersed dispersal offence determine devolution prevail prevailing callous vindication ennoble bungle burglar radius RADIUS dent trade trial mock care team Team methodology skip burden phrase phrases niche amend fragrance fray rookery spit kill smell important sty femur monitor omit reputed condo toss pass passé font appreciate appreciation apart faith disability bless blessing repeal fad propulsion nondescript unwholesome shadowy aeriform tacky transient spiky underscore substantiate interlocutor daft humble foist smirk offense evaporate imbibe noisy meal froth delegation uphold enigmatic detach unpick show manifest proclaim parasol iteration appetizer spotless spotlessness perceive vacancy sod proceed seamless seamlessly draw UI usual usually bold fathead otherwise miserable miser rude drip replenish announce announced rule ruled avoid capture captured mince minced topic psychic strain delay delayed draft Draft cleave cleavable sanctuary astonish astonishing sip SIP comfort pride prejudice compromise harmful nationality maximize diminutive vessel barrel ton society respondent raccoon challenge challenging strand handful sheepish deviate deviation lurid cart serve threshold Threshold puzzle confidence associate chore sensitive gruff conceal concealed affectionate obvious obviously puff antiseptic solution drivel mangle excite ring rung blurb letter spare sparing almighty delight delighted invite swoon stagnate annoy annoyed tendency profound put mix bag add Add hall