Most Recent Dutch Words:

pragmatisch belangstelling nergens bespoedigen katalysator beeldscherm gehoorapparaat vasthouden vasthoudend aannemen vinden interesse consequent overlijden uitvoeren uitvaren woonachtig wolk wolken breed enthousiast laat laatste mogelijk mogelijkheid nar meubel meubelen gloren daarnaast weten wet voldoende elleboog bijpassen natuurlijk natuurlijk! doorvoeren doorvoer doorvaren timbre verdwijnen verdwenen klussen laadklep volledig verdwijning ontbijt ontbijten beschikbaar politiek aanleveren sieraden sieraad vanzelf vanzelf! aansturen maatschappelijk verantwoordelijk fysiotherapie verrekenen bedrijf bedrijven Bedrijf plukken pluk verstellen verwoorden duidelijk proef proeven lek lekken verzenden na n/a nu zo zo! uiterlijk liggen ontspannen emigreren druk drukken noot indringen familienaam adres lief liefst uitgangspunt tegel stamwoord stamwoorden koorts wandelen aansluiting weghalen griep herhaling vervallen spierpijn hoofdpijn wapenstok stellen stel verkennen aangifte optrekken initiaal gevoelig verstuiken accuraat inhalen vos vossen lichaamsdeel ledemaat prettig doorslaan terecht achterkant toegeven ambacht zin opnieuw achterlaten zoals eergisteren stoïcijns stoïcijn van VAN dokter dokteren kunnen omgeving brandweer misschien zuinig maken wrang uitmonden normaal Normaal tussenvoegsel opslokken klacht onttrekking streven drukte ei verschrikkelijk rugleuning binnen goedkeuring betekenisvol tegenstelling kapitaalkrachtig daadkrachtig bar topresultaten sfeer werkgroep kroepoek afwijzen prachtig genieten daardoor gemeen klein pelgrimage kader premie feit vest roodschimmel onderscheiden onderscheid nat NAT want vaak aanwezig helder helderheid raaklijn relativeren afwisselen vorstenhuis mevrouw nuchter ondersteunen integer realtime slagroom benodigd benodigen bomen

Most Recent English Words:

wax augment Sex job Job blush blushing dross pigeon opportunity kaleidoscope increase trauma hail hailing revenue because tribute shanty change additional reason downwardly idiom lady either up-to-date rain provide pare Holland occur martyrdom divorce tender multitude define send sustenance fresh occurrence toddler foam charge tidy second croissant hoe conflict hummingbird defer initial tight tighten accurate inaccurate fall Fall rise accent assess assessment principle principles metier cash discharge discharging requirement requirements scan scanning repel hungry play Play enjoy skim skimming recoil ecology thrashing basicly severity comb puzzle directly topi apprentice topic winner incumbent strive let LET reasonable jubilate elucidate there there! immerse void rupture ruptures remuneration remunerate landlord obliquity earn stubborn dexterous bushel repeal despise crackle crackling erode flourish flourishing policy integer backward real-time leverage partial tend split bargain quantity parenthesis England terras serrated effuse effusive wisp extradition lament jammer gross brother-in-law delay elaborate odd privet teach institutions here Here hear displeased displease extol flatten despite some partisan annoy annoyed refurbish ponder sediment trend aware awareness tendency tendencies contaminate verbal cut relentless birdie vacation collage late latest inquiry go parental travel long-lasting birthday emphasize daily pity crucial see SEE commemorate contributor contributors sustain book woodland Book trust monarchy secure blue jeans pray