Most Recent Dutch Words:

mark dichtsneeuwen verzuim verzuimen ophangen Ophangen uitbrander goedenavond ree besturen opdracht richting stellen stel vervelend vervelen langsgaan blokken geblokt instrumentaal Instrumentaal aandeelhouder adept aanstaan overstemmen raaskallen reüniediner klassenbewustzijn stortvloed aankondiging Aankondiging snaaien grandeur sinds berekenen verdraagzaam compileren roepletters lil yell ton onfeilbaar kruiden kruien opgave klasseren pretentieloos inhouden inhoud Inhoud banaal aantreffen aangetroffen protocol honingzoet geheugensteun reven reciteren bar rekel neet bezweren temmen wasserette pijpleiding rekenen mangel knop knopen dwingen vermannen beterschap zaterdag spuien spui keer keren voorliggend allereerst aangaan aangaande kavel kavelen zitten zit scharrelkip prat signaleren struisvogel bewaren stappenplan cluster meisje meisjes party reuk biotoop apparaat rancune zuigelingenzorg trommel trommelen ruim verantwoording daarnaast corridor inrichten DRM bedoeling slaapstad intentie fasering pon wettelijk perceel vertrekken vertrokken uitzetten stand buitenlander onuitputtelijk persoonlijk persoonlijkheid gokken gok poelie gewin wegjagen gemijmer doen Soul soortgelijk briefing ontkomen onbeperkt leidinggeven loket eigenschap breken gebroken onhanteerbaar ongekleed kunnen kan politie-informant wip wippen AIDS aids toen tentamen veroorzaken chinees Chinees Chinezen afspreken waarmaken beweeglijk goedkeuren blunder blunderen klacht aansluiten draagmoeder toedoen frezen frees ABV aanpakken lezen rijden reden afmaken passen pas verschijning verschijnen afstorten ontvangstbewijs lieveling afkoppelen klomp genieten programmapakket smakelijk NAFTA activa tuig strooibiljet opscheppen ja grauwkleurig postulaat luiaard ruiken vernietigen opladen opgeladen aanduwen couvert

Most Recent English Words:

good goodness ichneumon-fly scary tar-like forward huge hugeness pamper MIC TIFF fall fell experience offensive nonfat accurate stagger muscle muscles handsome stagnate stagnation handsomeness engineer a A AC dubious music necessity brace braced junk permissive fancy fancies vice vice- SSO shock shocked driveable propagate dry propagation cultural especially emphasize capsule even evenly raffle strip chariot seed-donor zenith egg blanch callback Homeric distortion hence kosher side recite champ cosily diplomacy crozier complimentary tensility concise litigation crack cracks gut thymus greenhouse unreliable hang hanging connectivity démarche theocracy countenance rectangular prod lash unity healthy static honor honored automobile blank clang clanging fire-spitting assign assigning merit worker decry university-educated cornet Dutch refugee final free-standing photograph maintenance vow drink drinks abide underskirt intervention impoverish impoverished mother story expense expenses WAS act acting bear bore absolute absolutely eagle injury meet meeting Meeting substation wet light-year bloom blooming stretch stretchable all-powerful pleasure pleasures ambulance stopover armour unwanted scrub-clean Sweden stern incense incensed garden gardening cold-blooded inflexibility chickweed banner banners master-carpenter workspace fare fares temperature indulgence Corrections plough ploughed green hesitant certify certified plus initial substitute initially substitution disown note notable hair weed expand bifurcate bifurcated allocate allocation gauge handover economical frighten frightening Midweek Sabbath-day pay payable pinion