Most Recent Dutch Words:

damp dampen versturen jammer jammeren betreuren overwinning meubilair werphengel tegenslag tegenslagen berg bergen meerderheid overstijgen overtreffen laat laatste overschrijden skelet bewonen rooster roosteren spijt spijten vee weiland weilanden zonnebloem akker akkers afwisselen inleveren stadskern bevolkingsdichtheid markering denkbeeld vergelijkbaar verblijven verblijf luisteren luister uitleggen uitleg Uitleg ongenoegen gramschap taptemelk indeling andijvie loods loodsen bezem bezemen vlak vlakken melig bezuiniging sorry pooier me schalks schalk opvangen opvang uitspraak stagiair drooglegging voorgaan vooruitlopen aanwezig enteren beterschap botsing kansspel asceet uitdragen groente voordeel ongelovig ongelovige BTW-nummer gebrek audio- toepassen verdelen verdeeld overtuiging kikvors godsdienstvrijheid elk audio gezel waarbij binnenkort verder omdopen bekrompen letter nu handig worden patent raadplegen zoeken Zoeken simpel stand kwetsen vormgeven compleet plooien plooi sober vormen vorm overblijver CC zomaar naamval handvat haperen switch lemmet kneuterig orde ordenen lozen solliciteren werkloos kruisband verlichten vaardigheid vaardig rubber krediet olie oliën RAM komen kom fijn waardoor belang beleid dansen dans wolf vlet voorwaarde voorwaarden oprecht brand branden middel invaren invoeren invoer fanatici trouwens destijds kermen ijzerhard opgroeien ontwerper zoals leuk goed sturen stuur moeder daarom sater Keltisch stelt stelten pissig parade vakgebied zullen vriend ruzie ruzieën ruziën vrienden pen pennen klap klappen dwarsdoorsnede roet voorstander snijwond isolement buitenaards hiervoor ladder ladderen goor strijd

Most Recent English Words:

damp walnut think thought hurt hereby niggard niggardly jammer lovely curl bill cowboy evil SLA reprimand hibernal discard chat mountain extractor exceed scruple scruples honey heterozygous advise laurel raise rise join fight elemental inform report keep keeping embarrass embarrassing incoherent rooster roost impress impressive fall SA tumble sweet dreams detain yield yielding bad train red sanctimonious review unlike disposition watch study studying agree attend damage see EIN overtake lung lungs judge flourish mortification answer gift yucca distress develop swing especially specifically notice noticeable craftsman add decline allot allotment Mrs Mrs. finish end finishing bias biased resolute resoluteness brief prepare particular particularly perform learn calibre cloth list List indigenous worthless Other delay badger deter cartel strong gain clear honor honorable identity leftover image images remain remaining heartless restrain shallot remove tooth teeth name release wish impractible sorry design me like protect tack diverse abundance provoke forward enrich jittery consume support enter sense register inflict look tell sure sureness share similar browse contrive suffer ruin prisoner desire audio gag focus focusing submit test stagger staggering exposure practice investigate investigating outline sultan produce tolerate fulfill prompt quilt quilted figure practise refectory surly rebellious stubborn arrest fascinate fascinating tuba encourage grand explain install trace although