Most Recent Dutch Words:

hanteren vast vasten streep strepen staan staat betaling resultaat onzekerheid vormen vorm omvormen vrederechter uitgangen vacature grondig naamval huren huur ja overweging betrouwbaar betrouwbaarheid baker overblijven verloven delinquent rot rotten schoonzuster vijftig sjabloon dagretour verrekenen implementatie verplicht verplichten ontslag ontslaan daarbovenop elektriciteitssnoer elektriciteitssnoeren terugtrekken handelaar ongeveer onafhankelijk onafhankelijkheid penarie hacker lesprogramma betrappen zanger vervagen vervaagd puberteit nou hakken hak dashboard datum na verzoeken aanspreken fles flessen auteur prompt snappen snap voltrekken voltrokken erop voorstaan ziekteverzekering inlijven haan schuld gemeenschap tweedehands daarnaast België verdrijven statuten actualiteit turven turf dalen dalend archetype aanbod premie tuig landbouw medisch aankoop aankopen terrascafé eruit wisselgeld indringen schild tering handoff moeilijk lidwoord pomp pompen reserveren zwaar filter filteren kast avond verspreiden stouwer mijmeren stuwadoor rust rusten tippelen hypocrisie bloem job verwijten verwijt zes visum verklaren verklarend verkeerslicht verkeerslichten schimmel schimmelen wensen wens ketel helderziend bonbon aangenaam huisarts mondain omvatten behelzen lucht diensten luchten waas betekenen regenworm smoren verbieden salamander loon lonen ingebouwde hieronder vervlakken snipper snipperen voelen programma zaniken trots inhouden ingehouden vergissen tandenstoker scheiding ploeg ploegen knuffelbeer honingkoek zijn bedingen onzer ambulance heler vooropstellen eczeem kloffie terugbetalen maken klootzak berekening huldeblijk raken aanwijzen terecht gemeenschappelijk reekalf zoals aanstoten kwispelen zinnen zonnen zon zo'n uitdrukken eeuw

Most Recent English Words:

prelate fortress broad substitute substitution slang vendor trash printer minute minutes inspect game Game unlock unlocking bin strength felecitations die belonging enclosure lion beat fasten beaten bake baker antique elder delinquent amass stipulate appear break broken bee salute note notes Notes hoarse hoarseness invalidation grunt ewer hoard hoarder injury most adapt excavate bosom prompt snap broadcast snatch praise prize deliver scoundrel utilize utter utterly sphere endeavor groom pot domestic quail archetype derision spunk time cheap swear establish mentor effect effective appropriate congratulations handoff chop slight access onion bad however complement hi stower stevedore job influence consideration considerate cheat provision stopover yack root rooted pig thug score hustle mondain queery third-year big competitive competitiveness simmer idle dissuade treacle memory recce outside find Find quarrel quarrels mundane crib frantic rebirth astonish dude rethink grasp relive affliction inner accentuate woman ringlet consider gladly hitherto accumulate miss strand ventilate ventilation snazzy nature lass unite lunatic plan refill re-read reread book chronic highly prevail relocate publish behaviour constituent gale vent laugh venting country Country pet XXVIII quintuple fraud replay frost romanticize gratuitous gratis drizzle gratuity leverage redeem duration review interest interesting squid beautiful blizzard ride goldsmith fight flow chart especially effigy surplus registration freeport mourning-ribbon