Most Recent Dutch Words:

restant aanhef aanheffen of naar imperatief afhankelijk bevestigen door terug Terug schoolwerk vergif afkomst aanvragen aanvraag vereisen vereist week wijken weken bijpassen beul deksel land landen Åland Land recherche voorvoegsel wegen wegens onderscheiden onderscheid over verliezen verlies constant hal HAL vraagstuk vooruitlopen secretariaat rente reserve tiental groot verzwakken rondleiding bidden bad verminderen vliegen vlieg dan tv goudvis windkracht betrekking afstemmen denken inzetten onvoldoende post posten POST tabel boezemvriend ongegrond tegenwoordig slip slippen slib schoenen schoen diploma bondgenoot nieuw nieuwe inklaring weerspiegelen toepasbaar beheren beheer Beheer vaderschapsverlof raakvlak vaststellen e-mail E-mail verblijven verblijf nog doorsnede beheersing opkomst enerzijds halveren meubel meubelen afpakken ruitenwisser mogelijkheid mogelijkheden junk drijfveer komen zowel vermijden lang betreden richtingaanwijzer analyse exact geldig geldigheid heftig opmaken opmaak afschrobben dus tussentijds tussentijd kantoor wonderlijk dit windstoot oplossing verzamelen schuur schuren inbussleutel aanvulling materiaal materialen buurt buurten vermenging zien gezien onderdompelen aansteken kast kofferbak wetgeving stalling beterschap besmetten luim neerslag waterhoen vliering wrongel adembenemend kassa uitlaatpijp aanwezig zolder uitlaten uitlaat eentonig verontwaardiging jullie ondernemen instandhouden klok klokken aangezien aanzien verantwoorden corrupt uitvoeren mogen uitvaren dopsleutel medelijden aanbesteding kunde leiden rol rollen tussen waarschuwing beroepsonderwijs smeren smeer momenteel momentele inhouden inhoud Inhoud vergelijkbaar welwillend raar rare vocabulaire spray voorkomen gepantserd stichter

Most Recent English Words:

of door exert annuity chain equity dread challenge constant reserve sustain sustainable preferably bad adulterate endorse post POST slip asset declaration snip review liable stalemate amend amendment precarious bludgeon possession hamster junk covert covertly forester hitherto secret secretly sublease analyse analysis analyses exact achieve achievement bite income address burden lavender violet stall proposition find Find develop development yearn hesitate fact attribute corrupt dull rave pace enhance rare mature Mature merit hoard hoarder thread seamanship substantiate sing singly whimsical rabbit verify relief domesticate gaze pore pester harvest discharge brown retain determine manual violent assembly excite exciting tramp ridiculous duty enjoy enjoyable discuss who confuse confusing Capricorn room classify classification disposition dispositions tatter tattered invasive prevent capitulate hub mere few forage foraging watch secrecy band coating ostracize coat utmost Tuesday marijuana direct accelerate acceleration hinder offer exceptional bumper doltish pit mild live suspect deductible indemnity unclean intrinsic variant friend friends Friends render panda journey disband film administration reasonably champaign Champaign allow Allow last-minute consider special extract reviewer spur i.e. inconsistency investigate study studied obtain sublet platypus gain sanction tolerate tolerated comprehension indolent occult latent backward roadblock garden gardener disguise assess hostile discourage persist persisting butt formal abundance abundant distress MMIO toothless re-stowing