Most Recent Dutch Words:

koken kok maken goedendag tegemoetkoming vork op gesprek hal hals puntmuts maillot nek nekken dok dokken flapdrol kloek voorbijkomen installeren voordelen opeens plot plots pannenkoek compliment flikker flikkeren computer kozijn voorstellen voorstel opwaarderen activiteit draad spanning pols pol polsen offerte doorbraak lamp inklokken ingeklokt poeder poederen kwalijknemend lam doorstart file kopen kop aanvragen aanvraag zullen leuk leuke bakker wat poging jaar bovenkant kunnen vinden vacature vooral beargumenteren voorwaardelijk onderbouwen onderbouw oké doodskist bijvoorbeeld snavel afwijkend rite zeetong groeten groet afmeting zoet zoeten willen wil lift liften gezellig gezelligheid uitleggen uitleg Uitleg dergelijk meer meren Meer naam tenminste gevaarte waterstof afspreken soort stikstof onthouden opvallen type mooi geruststellen geruststellend bezwaren completeren bezwaard welvarend geruststelling voor graag komen beurs anoniem stofzuiger reparatie eindigen harnas oppervlakte weliswaar afkeuren vloer vloeren mogen lijken inschakelen onverholen doorschemeren wet wetten zijn waren vervaldag schetsen bijgevolg schets non gemiddeld term licht lichten halsketting pech installatie slag medicament uitgangspunt schoon content tent rondleiden locken garderobe breken brak braken kas uitvliegen uitdaging gruwel gruwelen giek must berekening koppelen koppel mast masten pleurislijder houden elk witlof collega lelijk deken dek schokken schok bruto boekenkast porren port hem voorzien laat laatste werknemer mirakel vanaf verbeteren kikker klem klemmen overeenkomen ik wandklok

Most Recent English Words:

thin cry crying amazing amaze unambiguous retain conversation tabernacle regular assumption pencil preliminary brave presentation price reason reasonable bold message nobility expensive daughter trend adjust adjustable memorise complement aforesaid vogue blue compliment ample strong computer exhaustive span file File hazard info drag-queen device rate rating many display rite puritan mortgage process processing subsidiary elaborate furthermore foster form type cloak request eavesdrop dolphin reassessment slum slums preclude head wardrobe impurity way term accompany incapacitate lawyer content Content tent tend persuade default material ask exposure more More caution embody embodied slipper school greasy beautiful install installer freedom-loving wet description maintain maintainer materials sheet operationalize coin unexpected unexpectedly curtain curtains duvet armchair plunder stuff stuffed enhance modality forest resourceful motor-road tree animate animation star-shaped daisy design role giraffe blast large newspaper Newspaper bunk-bed assets spend sorrowful free hurricane lullaby groove feather regulate regulation courageous certificate happy happiness hate soul confine lesson appear chunk arena pension cream leverage according accord doctor confined purposeful pirate life overflow whether fate time hike hiker smooth smoothly tusk lascivious fabric half-yearly auburn please necklace vixen aunt smoke baby tot fleece shout musician shouting a.k.a. ophthalmologist discard luckily aim faction taint cousin cousins hope relate relative crass elevate agency