Most Recent Dutch Words:

sociaal-economisch ijsblokje ijsblok planning Planning museum naar gratis lunchpakket lunch lunchen herstellen herstel mondiaal socio-economisch jekker kleingeld naschrift portemonnee tweede overgeven bruisen bruis jong jongen belangrijk belangrijke bagage wat teleurstellen teleurgesteld beunhaas kalfsvlees bedrijven wijf glooiingshoek coupé coupe ui uitje plagiaat postbode verduurzaming melange opwekken hoesttablet lenen leen onverschillig hoeder haar bezig bezigheid handelsvertegenwoordiger tent tussendoortje strand stranden stand opvallen opvallend indifferent gijzeling doel doelen doel- authentiek verwezenlijking uit uiten sjacheraar uitdragen meedelen spie spies manche kanaal Kanaal schacht aanpassen aangepast vragen vraag trede haast haasten besturen besniffelen bijzonder komen kom muiter serviesgoed servies vermijden gehaast klantenservice pijl biscuit wind winden herhalen Herhalen voelen tentoonstelling plegen dromen drom studierichting fat FAT back beginnen restant lachen lach leggen leg lezen dan mobiel Mobiel gordelroos onhandig zakdoek statuut zakdoeken eindelijk identiteitskaart onwil oor crème zien knuffelbeest stoeien weten wet pyjama rek onderbroek gaan hebben zeuren zeur zijn spatel spatelen inkomen onwillig kunnen wandeling loon lonen willen wil kaaimansnoek alligator schrijven betalen zelfstandig zelfstandige drinken verschillen verschil zingen kuieren kuier rood wiegen onbezoldigd vanuit kont acclimatiseren moeizaam mijnschacht vandaag Vandaag ploeteren mindervaliden regenbui vogelnest groeve zacht betreffende afbakenen terwijl ontruimen hervatten Hervatten groeten peinzen tetteren goedemorgen tussenvoegsel teweegbrengen vertalen contactdoos proficiat poke amusement

Most Recent English Words:

outward outwardly plan ethnology photo imprint uncontrolable king strike lilac unit selfless selflessness noteworthy guestbook dedicate dedicated pilot tabernacle prevent mend mending admission biff pickle pickles attendance result chafe fond mirror Mirror toadstool Roman Romans beautiful floss indifferent take-off condescending steak commerce monolingual police joke elaborate discourse spy spies email mendacious doughnut murder loosen inflate inflatable then site DNA mentor treasure ordinary ridge Crete willow curd interweave interweaving scoff biscuit brazier wind kitchen community hamster snowmen dandelion fat FAT vocalist casserole adore adorable begin study studies surname ATM train sorry win grave encompass awkward premise premises goal overt sustain sustainable back backs employee national resonance ease quadruple heirloom Liechtenstein aisle audit dresser alligator girl girls range birthday server coitus rood house House travel super sup 21 divine walk walkable pit representation drudge drudging duty go Go map energy Guestbook sale sales Sales crucial commit rucksack defiant festival obscurity stretch stretcher clerk scaredy-cat globe-trotter grind ground wow pugnacious relate related spite tractable provoke commend commendable porter water critical acclaim counsellor dawn christmas Christmas restaurant bag child children passé septum craven poke amuse amusement perch perches modern confidence garlic diner gorgeous PIM elf son guerrilla rebellion rock Rock gourd weathering superb teddy-bear