Most Recent Dutch Words:

indringen schild tering handoff moeilijk lidwoord haan pomp pompen reserveren zwaar filter filteren kast avond erop verspreiden stouwer mijmeren stuwadoor rust rusten tippelen hypocrisie bloem job verwijten verwijt zes visum verklaren verklarend verkeerslicht verkeerslichten schimmel schimmelen wensen wens ketel helderziend bonbon aangenaam huisarts mondain omvatten behelzen lucht diensten luchten waas betekenen regenworm smoren verbieden salamander loon lonen ingebouwde hieronder vervlakken snipper snipperen voelen programma zaniken trots inhouden ingehouden vergissen tandenstoker scheiding ploeg ploegen knuffelbeer honingkoek zijn bedingen onzer ambulance heler vooropstellen eczeem kloffie terugbetalen maken klootzak berekening huldeblijk raken aanwijzen terecht gemeenschappelijk reekalf zoals aanstoten kwispelen zinnen zonnen zon zo'n uitdrukken eeuw weerhouden vorig dwars beroeren onzeker beginsel zestig fiscaal boerenzoon planning tegenhouden Planning zien zeventig Hemelvaartsdag bevestigen invullen kamp kampen aangezicht erkennen knoflook snel snellen zangeres binnenkomen zanger haas en EN lied Latijn binnenkort gegil tunnel paddestoel gillen gil siësta peter gebied gebieden weven geweven verdiepen positie waarborgen waarborg opfrissen shit taxi stramien toeslag surplus steen stenen huis huizen waardering aanvullen vervellen blessure expres thuishaven duidelijk feit doorsturen oorlogsschepen pensioen weg wegen kloppen klop elleboog oefening schouder beslissing refereren referentie wonen uitputten uitgeput springen bureau publiek wig stijf stijven organisatorisch opstellen opstel bovenverdieping spoorwegwissel periode betekenis mening noodzakelijk schreeuwen

Most Recent English Words:

effect effective appropriate congratulations handoff chop slight access onion bad however complement hi stower stevedore job influence consideration considerate cheat provision stopover yack root rooted pig thug score hustle mondain queery third-year big competitive competitiveness simmer idle dissuade treacle memory recce snatch outside find Find quarrel quarrels mundane crib frantic rebirth astonish dude rethink grasp relive affliction inner accentuate woman ringlet spunk consider gladly hitherto accumulate miss strand ventilate ventilation snazzy nature lass unite lunatic plan refill re-read reread book chronic highly prevail relocate publish behaviour constituent gale vent laugh venting country Country pet XXVIII quintuple fraud replay frost romanticize gratuitous gratis drizzle gratuity leverage redeem duration review interest interesting squid beautiful blizzard ride goldsmith fight flow chart especially effigy surplus registration freeport mourning-ribbon redo girl too satisfy main mainly lubricator must wife spring conduct conductive paster radio queue DOM sluice dexterity skill knack unique mix disrespectful pen Pen social value valuing MAL lament lamenting sly appreciate outlook brochure raise extravagant kidney daft boo funny erase eraser supercilious craven ominous dour utilize shiver meadow elaborate automobile assemble engagement curious branch branches gratitude wail remuneration remunerate revive despicable marmelade concrete server evince sambal depravation depth obvious obviously hawk hawker romantically repaint