Most Recent Dutch Words:

leergierig creëren overzicht Overzicht nauwkeurig diepgaand beheersen beheerst kalm voorgaande ressource beïnvloeden opvallen opvallend vochtig opstellen opstel behalen doel doelen doel- manier winst marge omzet omzetten gat bijdrage bijdragen veelal komst oppervlakte oppervlak druif karaf fruitschaal volbrengen cijfer kersenbloesem serie series reeks inhouden inhoud Inhoud oorzaak klant positie Positie bedrijf bedrijven Bedrijf secretariaat verantwoording hoofdlijn afdeling verzorgen soortgenoot samenvoegen samengevoegd ontkomen hark harken aanzicht enkel verlof Verlof kinderen solvabel oplosbaar spierpijn zelfgenoegzaam auto omdat aardig falen smoes smoezen gillen peuter ontlenen smoren afslaan slaan voorstelling staatsleer wijzen wijs point wij helemaal omhoog specerijen specerij suggestie genoeg doen melig daarna dierentuin verrassen verassen vanaf maar maïs van VAN manco tegemoetkomen reis reizen schaarste goedkoop duur schoon vies gelijk gelijken correct enigszins toelichten video saai verminderen SECT openen open experimenteren onnodig fontein mogelijkheid mogelijkheden nuttig nuttigen langdradig helaas brood oplappen laptop procent taxatie schattig prinses jonkvrouw ridder ridderen middeleeuwen vertigo heden hedendaags niks niksen tonen ton denken dalen zucht zuchten gemeente gemeente- laten lat leren leer kleding wennen gewend wenden gewennen leesboek geven vraagsteller wigwam schrift Schrift cahier minuscuul boeken boek f-getal leunen zoals actief aanwezig mol mollen snuiten snuit journalist glas beproeven instaan bevorderen stimuleren vanwege ontmoedigen aanmoedigen dekking aanvullen aandeel

Most Recent English Words:

swarm bump sneak ode cartilage sated contact extension trench football fluid accretion detrimental probability continuous continuously scalar auto phlegm bile turn sound due point protracted usual usually up envision eager yearn yearning commit committed defy defying elaborate bland blandness vengeful sacred sanctity correct document documents Documents amaze amazing redeem sect SECT open retrieve epic great wither withered bellicose ostensible possibility opportunity long-winded brood vertigo pie store think burden impose numb revelation wigwam appreciate slouch lean pig like active actively fissure fissures snout humble stain adhere vale be according accord passage sit preserve preserved grateful journey submissive submissiveness still apologize custody unfortunately happy happiness put detail focus regard regarding regulate regulation regulations locate subsequent curl curling haze attentive effervesce lead LED flint unfounded extortion fail reap drive exploration accomodation applicable create render invention corporal condemnation adapt favored which thrive thriving honor recall evaluate evaluation see knowledge otter gleam apart baud solicit give generous magnanimous replace engagement engage engaged greatly involve immerse immersion dedication unlearn satisfy gratifying practitioner ability lonely lonesome connoisseur little littleness sorority investigate subscribe slobber dismiss dribble titillate titillation contradiction blame confine confined outcast credentials summary decline advantage display dislike disk disgusting disease dependable distort rest expect special bonus