Dutch

Detailed Translations for uitbetalingen bij schade from Dutch to English

uitbetalingen bij schade:

uitbetalingen bij schade [znw.] noun

  1. uitbetalingen bij schade (schadevergoeding; indemnisatie; schadeloosstelling; )
    the reimbursement; the compensation; the indemnification; the restitution; the repayment; the indemnity; the recoupment
  2. uitbetalingen bij schade (schade-uitkeringen; schadevergoedingen)
    the compensations; the indemnities; the indemnifications

Translation Matrix for uitbetalingen bij schade:

NounRelated TranslationsOther Translations
compensation herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding aanzuivering; afkoopwaarde; arbeidsloon; betaling; bezoldiging; compensatie; compenseren; contraprestatie; gage; honorarium; kostenvergoeding; loon; restituties; salaris; smartengeld; soldij; tegemoetkoming; tegen prestatie opwegende actie; tegendienst; tegenprestatie; terugbetalingen; traktement; verdienste; vergoeden; vergoeding; wedde; wederdienst
compensations schade-uitkeringen; schadevergoedingen; uitbetalingen bij schade herstelbetalingen; schadeloosstellingen; smartengelden
indemnification herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding afkoopwaarde; compensatie; indemniteit; restitutie; tegemoetkoming; terugbetaling; vergoeding
indemnifications schade-uitkeringen; schadevergoedingen; uitbetalingen bij schade schadeloosstellingen
indemnities schade-uitkeringen; schadevergoedingen; uitbetalingen bij schade smartengelden
indemnity herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding indemniteit; restitutie; smartengeld; terugbetaling
recoupment herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding
reimbursement herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding restitueren; restitutie; terugbetaling; teruggave; vergoeden; weergave
repayment herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding restitueren; restitutie; terugbetaling; vergoeden
restitution herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding restitutie; terugbetaling; teruggave; weergave

Related Translations for uitbetalingen bij schade