French

Detailed Translations for direction from French to Dutch

direction:

direction [la ~] noun

 1. la direction (orientation; sens; route)
  de richting; de koers
 2. la direction (comité directeur; management; gouvernement; )
  het bestuur; de leiding; de directie; het beheer
 3. la direction (route)
  de route; de koers
 4. la direction (service; conduite; navigation; )
  de bediening; de besturing
 5. la direction (gestion; management; organisation)
  het management
 6. la direction (tête)
  voorgaan; de leiding; het aanvoeren; de aanvoering
 7. la direction
  de directie
 8. la direction
  leidinggeven; het besturen
 9. la direction (Conseil d'Administration; management; direction de l'entreprise)
  Raad van Bestuur; de directie
 10. la direction (direction de l'entreprise; management)
  de bedrijfsleiding
 11. la direction (régime; autorité; gouvernement; )
  het bewind; het regime; het regeringsstelsel; het staatsbestel
 12. la direction (directorat)
  het directoraat; het directeurschap
 13. la direction (équipe de management)
  het managementteam; het directieteam
 14. la direction (aire de vent; direction du vent)
  de windstreek; de kompasstreek; de hemelstreek
 15. la direction (organe directeur)
 16. la direction (route d'un navire; cap; route)
  de koers; de vaarroute

Translation Matrix for direction:

NounRelated TranslationsOther Translations
Raad van Bestuur Conseil d'Administration; direction; direction de l'entreprise; management
aanvoeren direction; tête
aanvoering direction; tête
bediening administration; conduite; direction; employés; navigation; personnel; pilotage; service service
bedrijfsleiding direction; direction de l'entreprise; management direction d'entreprise
beheer canalisation; comité directeur; conduite; cordage; câble; direction; fil; filet; gouvernement; management contrôle; garde; gestion; supervision; surveillance
besturen direction acte de gouverner; acte de régner; administration
besturing administration; conduite; direction; employés; navigation; personnel; pilotage; service comportement; conduite; contrôle
bestuur canalisation; comité directeur; conduite; cordage; câble; direction; fil; filet; gouvernement; management politique; stratégie; tactique
bewind autorité; comité directeur; direction; gouvernement; management; pouvoir public; régime gouvernement; gouvernement de l'Etat
directeurschap direction; directorat
directie Conseil d'Administration; canalisation; comité directeur; conduite; cordage; câble; direction; direction de l'entreprise; fil; filet; gouvernement; management
directieteam direction; équipe de management
directoraat direction; directorat
hemelstreek aire de vent; direction; direction du vent
koers cap; direction; orientation; route; route d'un navire; sens change; cote des changes; cours du change; route maritime; taux de conversion; voie maritime
kompasstreek aire de vent; direction; direction du vent
leiding canalisation; comité directeur; conduite; cordage; câble; direction; fil; filet; gouvernement; management; tête canalisation; comportement; conduite; cordage; câble; fil; filet
leidinggeven direction
leidinggevend orgaan direction; organe directeur
management direction; gestion; management; organisation politique; stratégie; tactique
managementteam direction; équipe de management
regeringsstelsel autorité; comité directeur; direction; gouvernement; management; pouvoir public; régime
regime autorité; comité directeur; direction; gouvernement; management; pouvoir public; régime régime
richting direction; orientation; route; sens
route direction; route gamme; itinéraire; manche; parcours; portion de route; ronde; route; tour; tournée; trajet; voie
staatsbestel autorité; comité directeur; direction; gouvernement; management; pouvoir public; régime
vaarroute cap; direction; route; route d'un navire
voorgaan direction; tête
windstreek aire de vent; direction; direction du vent
VerbRelated TranslationsOther Translations
aanvoeren aborder; administrer; alléguer; avancer; avancer des arguments; avoir le commandement; citer; commander; conduire; diriger; entamer; gouverner; gérer; invoquer; lancer; manier; mener; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ordonner; piloter; proposer; présenter; présider; soulever
besturen administrer; commander; conduire; diriger; gouverner; gérer; manier; mener; présider
leidinggeven administrer; avoir le commandement; commander; diriger; gouverner; mener; ordonner; piloter; présider

Synonyms for "direction":


Wiktionary Translations for direction:

direction
noun
 1. scheepvaart|nld luchtvaart|nld de richting die een vaartuig of een vliegtuig op een bepaald moment aanhoudt of wil aanhouden
 2. het recht om over iets te beslissen
preposition
 1. de kant op van

Cross Translation:
FromToVia
direction richting direction — indication of the point toward which an object is moving

Related Translations for direction