Dutch

Detailed Translations for uitsturen from Dutch to German

uitsturen:

uitsturen verb (stuur uit, stuurt uit, stuurde uit, stuurden uit, uitgestuurd)

 1. uitsturen (wegsturen; ontslaan; ontheffen; verzenden; wegzenden)
  entlassen; feuern; zurückweisen; verabschieden; abweisen; suspendieren; abschieben; ablehnen
  • entlassen verb (entlasse, entläßt, entließ, entließt, entlassen)
  • feuern verb (feure, feuerst, feuert, feuerte, feuertet, gefeuert)
  • zurückweisen verb (weise zurück, weist zurück, wies zurück, wiest zurück, zurückgewiesen)
  • verabschieden verb (verabschiede, verabschiedest, verabschiedet, verabschiedete, verabschiedetet, verabschiedet)
  • abweisen verb (weise ab, weisest ab, weist ab, wies ab, wieset ab, abgewiesen)
  • suspendieren verb (suspendiere, suspendierst, suspendiert, suspendierte, suspendiertet, suspensiert)
  • abschieben verb (schiebe ab, schiebst ab, schiebt ab, schob ab, schobt ab, abgeschoben)
  • ablehnen verb (lehne ab, lehnst ab, lehnt ab, lehnte ab, lehntet ab, abgelehnt)

Conjugations for uitsturen:

o.t.t.
 1. stuur uit
 2. stuurt uit
 3. stuurt uit
 4. sturen uit
 5. sturen uit
 6. sturen uit
o.v.t.
 1. stuurde uit
 2. stuurde uit
 3. stuurde uit
 4. stuurden uit
 5. stuurden uit
 6. stuurden uit
v.t.t.
 1. heb uitgestuurd
 2. hebt uitgestuurd
 3. heeft uitgestuurd
 4. hebben uitgestuurd
 5. hebben uitgestuurd
 6. hebben uitgestuurd
v.v.t.
 1. had uitgestuurd
 2. had uitgestuurd
 3. had uitgestuurd
 4. hadden uitgestuurd
 5. hadden uitgestuurd
 6. hadden uitgestuurd
o.t.t.t.
 1. zal uitsturen
 2. zult uitsturen
 3. zal uitsturen
 4. zullen uitsturen
 5. zullen uitsturen
 6. zullen uitsturen
o.v.t.t.
 1. zou uitsturen
 2. zou uitsturen
 3. zou uitsturen
 4. zouden uitsturen
 5. zouden uitsturen
 6. zouden uitsturen
en verder
 1. ben uitgestuurd
 2. bent uitgestuurd
 3. is uitgestuurd
 4. zijn uitgestuurd
 5. zijn uitgestuurd
 6. zijn uitgestuurd
diversen
 1. stuur uit!
 2. stuurt uit!
 3. uitgestuurd
 4. uitsturend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for uitsturen:

VerbRelated TranslationsOther Translations
ablehnen ontheffen; ontslaan; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden afdrijven; afketsen; afkeuren; afstellen; afstemmen; afwijzen; bedanken; bijstellen; danken; declineren; ongeschikt verklaren; regelen; ricocheren; terugwijzen; verlijeren; vertikken; verweren; verwerpen; wegstemmen; weigeren; wraken
abschieben ontheffen; ontslaan; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden afschepen; afschuiven; afwimpelen; terzijde schuiven; uitwijzen; wegsturen
abweisen ontheffen; ontslaan; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden afketsen; afkeuren; afschepen; afstemmen; afwijzen; afwimpelen; negeren; ricocheren; terugwijzen; verweren; verwerpen; wegstemmen; wegsturen; weigeren
entlassen ontheffen; ontslaan; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; afzwaaien; amnestie verlenen; banen; bevrijden; congé geven; demobiliseren; dwingen ontslag te nemen; emanciperen; eruit gooien; in vrijheid stellen; invrijheidstellen; laten gaan; laten lopen; loslaten; losmaken; niet vasthouden; ontheffen; ontlasten; ontslaan van een verplichting; van de boeien ontdoen; van zijn positie verdrijven; verlossen; vrijaf geven; vrijgeven; vrijlaten; vrijmaken; vrijstellen; vrijvechten
feuern ontheffen; ontslaan; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden aanmaken; afschieten; afvuren; blakeren; branden; eten opwarmen; licht aansteken; ontsteken; opwarmen; schieten; schoten lossen; verhitten; verschroeien; verwarmen; verzengen; vuren; warm maken; zengen
suspendieren ontheffen; ontslaan; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; ontheffen; ontlasten; ontslaan van een verplichting; schorsen; suspenderen; van zijn positie verdrijven; vrijstellen
verabschieden ontheffen; ontslaan; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden pasporteren
zurückweisen ontheffen; ontslaan; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden afketsen; afkeuren; afstemmen; afwijzen; bedanken; danken; ricocheren; terugwijzen; verweren; verwerpen; wegstemmen; weigeren
ModifierRelated TranslationsOther Translations
entlassen afgedankt