Summary
Dutch to Spanish:   more detail...
  1. hulpbehoevendheid:
  2. hulpbehoevend:


Dutch

Detailed Translations for hulpbehoevendheid from Dutch to Spanish

hulpbehoevendheid:

hulpbehoevendheid [de ~ (v)] noun

  1. de hulpbehoevendheid (nood)
    la necesidad; la pena; el necesitado de ayuda; la pesadumbre; la miseria
  2. de hulpbehoevendheid (behoeftigheid)
    la miseria; la indigencia

Translation Matrix for hulpbehoevendheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
indigencia behoeftigheid; hulpbehoevendheid behoeftigheid; gebrek; handicap; haveloosheid; lichaamsgebrek; nood; noodwendigheid; sjofelheid
miseria behoeftigheid; hulpbehoevendheid; nood armoede; armzaligheid; barheid; behoeftigheid; catastrofe; chagrijn; droefenis; ellende; ergernis; gebrek; gelazer; gemekker; gezanik; gezeur; karigheid; kommer; kwel; leed; misère; moeilijkheden; moeilijkheid; narigheid; nood; noodwendigheid; penarie; pijn; poverheid; probleem; problemen; ramp; schamelheid; schraalheid; sores; tegenslagen; trammelant; treurigheid; treurnis; verdriet; zorgen
necesidad hulpbehoevendheid; nood aandrang; aandrift; behoefte; behoeftigheid; drang; drift; elementaire zaak; gebrek; gemis; impuls; krapte; neiging; nood; noodwendigheid; noodzaak; schaarsheid; schaarste; tekort
necesitado de ayuda hulpbehoevendheid; nood
pena hulpbehoevendheid; nood bedroefdheid; chagrijn; deernis; droefenis; droefheid; ergernis; kruis; kwel; leed; moeilijkheid; narigheid; ongeluk; penarie; pijn; probleem; radeloosheid; rouw; smart; strafmiddel; strafmiddelen; treurigheid; treurnis; verdriet; vertwijfeling; wanhoop
pesadumbre hulpbehoevendheid; nood hartzeer; leed; pijn; treurigheid; zielensmart; zielsverdriet
ModifierRelated TranslationsOther Translations
necesitado de ayuda hulpvragend; hulpzoekend; steunzoekend

Related Words for "hulpbehoevendheid":


hulpbehoevend:

hulpbehoevend adj

  1. hulpbehoevend

Translation Matrix for hulpbehoevend:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
necesitado hulpbehoevend arm; armelijk; armoedig; behoeftig; hulpvragend; hulpzoekend; kommerlijk; minvermogend; noodlijdend; onvermogend; steunzoekend

Related Words for "hulpbehoevend":