Dutch

Detailed Translations for echt from Dutch to English

echt:

echt [de ~ (m)] noun

 1. de echt (echtverbintenis; huwelijk; burgerlijke staat)
  the marriage; the marital state; the consummation of marriage; the matrimony; the marital union; the wedlock; the matrimonial band

Translation Matrix for echt:

NounRelated TranslationsOther Translations
consummation of marriage burgerlijke staat; echt; echtverbintenis; huwelijk huwelijksgemeenschap
marital state burgerlijke staat; echt; echtverbintenis; huwelijk huwelijksgemeenschap
marital union burgerlijke staat; echt; echtverbintenis; huwelijk
marriage burgerlijke staat; echt; echtverbintenis; huwelijk bruiloft; bruiloftsdag; bruiloftsfeest; huwelijk; huwelijksdag; huwelijksfeest; huwelijkssluiting; huwelijksvoltrekking; trouwdag; trouwerij
matrimonial band burgerlijke staat; echt; echtverbintenis; huwelijk
matrimony burgerlijke staat; echt; echtverbintenis; huwelijk huwelijksgemeenschap
real real
straight pokerterm voor straat; straat
wedlock burgerlijke staat; echt; echtverbintenis; huwelijk huwelijksband; huwelijksgemeenschap
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
actual echt; heus; werkelijk daadwerkelijk; eigenlijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; inderdaad; jawel; jazeker; metterdaad; werkelijk
genuine echt; eerlijk; heus; menens; onvervalst; oprecht; ronduit; werkelijk ongeveinsd; oprecht; origineel
serious echt; eerlijk; menens; oprecht; ronduit erg; ernstig; heel erg; kwalijk; serieus; van bedenkelijke aard; vol ernst; werkelijk menend
unadulterated echt; onvervalst onvermengd; onversneden; pure; zuivere
- heus; natuurlijk; typisch; werkelijk; zuiver
AdverbRelated TranslationsOther Translations
effectively echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk
every inch echt; in hart en nieren; rechtgeaard
in fact echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk daadwerkelijk; eigenlijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk
in truth echt; heus; werkelijk inderdaad; jawel; jazeker; voorwaar
indeed beslist; echt; effectief; geheid; gewis; heus; metterdaad; reëel; stellig; vast en zeker; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; warempel; wel degelijk; welzeker; werkelijk; zeker 'tuurlijk; allicht; beslist; bijgevolg; daadwerkelijk; dus; feitelijk; geheid; gewis; heus; jawel; jazeker; logisch; metterdaad; natuurlijk; ongetwijfeld; onontkomelijk; reëel; stellig; tja; trouwens; uiteraard; vanzelfsprekend; vast; vast en zeker; voorwaar; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel; weliswaar; welzeker; zeker; zonder twijfel; à propos
really beslist; echt; effectief; geheid; gewis; heus; metterdaad; reëel; stellig; vast en zeker; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; warempel; wel degelijk; welzeker; werkelijk; zeker beslist; daadwerkelijk; eigenlijk; feitelijk; geheid; gewis; heus; in feite; in werkelijkheid; inderdaad; jawel; jazeker; reëel; stellig; vast; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; werkelijk; zeker; zowaar
sure enough echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk waarachtig
to be sure echt; heus; werkelijk 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; dus; inderdaad; jawel; jazeker; logisch; natuurlijk; onontkomelijk; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel
truly beslist; echt; geheid; gewis; heus; reëel; stellig; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; werkelijk; zeker inderdaad; jawel; jazeker; voorwaar
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
- waar
OtherRelated TranslationsOther Translations
indeed inderdaad; ja
ModifierRelated TranslationsOther Translations
in heart and soul echt; in hart en nieren; rechtgeaard
it's true echt; heus; werkelijk inderdaad; jawel; jazeker
real echt; effectief; heus; metterdaad; onvervalst; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk daadwerkelijk; echte; eigenlijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; inderdaad; jawel; jazeker; werkelijk; werkelijke
straight echt; eerlijk; menens; oprecht; ronduit cru; direct; directe; gewoonweg; gulweg; kaarsrecht; klinkklaar; lijnrecht; linea recta; loodrecht; onbewimpeld; ongezouten; onomwonden; onverbloemd; onverholen; onvermengd; open; openhartig; openlijk; oprecht; puur; recht; rechtdoorzee; rechtstreeks; rechttoe; rechttoe rechtaan; regelrecht; ronduit; ruiterlijk; volmondig; vrij; vrijelijk; vrijuit; zuiver
sure echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk absoluut; beslist; geheid; gewis; heus; ja; ongetwijfeld; onvoorwaardelijk; onweerlegbaar; pertinent; ronduit; stellig; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker

Related Words for "echt":


Synonyms for "echt":


Antonyms for "echt":


Related Definitions for "echt":

 1. precies als in de werkelijkheid1
  • is het echt gebeurd?1
 2. geen namaak1
  • deze armband is echt goud1
 3. wat er precies bij past1
  • dat is echt is voor onze Otman1

Wiktionary Translations for echt:

echt
adjective
 1. waarachtig, juist, niet vervalst
echt
adjective
 1. real, authentic
 2. in basic form
 3. genuine
 4. factual, real, not just apparent or even false
 5. in the very strictest sense of the word
 6. entitled to its name, true
 7. that can be characterized as a confirmation of truth
 8. that has physical existence
 9. that is an exemplary or pungent instance of a class or type
 10. genuine, not faked
 11. genuine, not artificial
 12. -
 13. concurring with a given set of facts
 14. Genuine
adverb
 1. true, truly

Cross Translation:
FromToVia
echt authentic authentique — Qui certifier par des officiers publics et dans les formes requérir.
echt legal; statutory; legitimate; rightful légitime — droit|fr Qui a les conditions, les qualités requérir par la loi.
echt marriage; matrimony; wedlock; wedding mariageunion de deux personnes reconnue de façon officielle par la loi ou les règles en vigueur localement, dans le but de s’unir à vie en formant un couple.
echt real; true; genuine; legitimate; actual; practical réelvéritable, effectif, vrai, sans fiction ni figure.
echt true; genuine; legitimate; real; right; correct; sound; valid vrai — Qui est conforme à la vérité, à ce qui est réellement.

Related Translations for echt