Dutch

Detailed Translations for inschikkelijkheid from Dutch to English

inschikkelijkheid:

inschikkelijkheid [de ~ (v)] noun

  1. de inschikkelijkheid (toegeeflijkheid; consideratie)
    the consideration; the indulgence; the tolerance; the forbearance; the leniency; the compliance; the clemency; the in deference to
  2. de inschikkelijkheid (soepelheid; gemakkelijkheid)
    the obligingness; the ease

Translation Matrix for inschikkelijkheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
clemency consideratie; inschikkelijkheid; toegeeflijkheid clementie; compassie; genade; goedertierenheid; goedigheid; gratie; mildheid; toegevendheid; vergevingsgezindheid; welwillendheid
compliance consideratie; inschikkelijkheid; toegeeflijkheid compliance; dienst; dienstbaarheid; dienstvaardigheid; gedienstige handeling; gedienstigheid; meegaandheid; naleving; volgzaamheid; voorkomendheid
consideration consideratie; inschikkelijkheid; toegeeflijkheid afweging; beraad; beschouwing; bespiegeling; clementie; compassie; gevoeligheid mbt het betamelijke; goedertierenheid; kiesheid; mildheid; observatie; overdenking; overdenking met commentaar; overweging; toegevendheid; welwillendheid
ease gemakkelijkheid; inschikkelijkheid; soepelheid gemak; gemakkelijkheid
forbearance consideratie; inschikkelijkheid; toegeeflijkheid clementie; geduld; kalme afwachtendheid; toegevendheid
in deference to consideratie; inschikkelijkheid; toegeeflijkheid
indulgence consideratie; inschikkelijkheid; toegeeflijkheid clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; toegevendheid; welwillendheid
leniency consideratie; inschikkelijkheid; toegeeflijkheid clementie; compassie; goedertierenheid; goedheid; goedigheid; mildheid; toegevendheid; welwillendheid
obligingness gemakkelijkheid; inschikkelijkheid; soepelheid toeschietelijkheid
tolerance consideratie; inschikkelijkheid; toegeeflijkheid tolerantie; verdraagzaamheid
VerbRelated TranslationsOther Translations
ease lenigen; verlichten; vervriendelijken; verzachten

Related Words for "inschikkelijkheid":


inschikkelijk:


Translation Matrix for inschikkelijk:

NounRelated TranslationsOther Translations
helpful hulpvaardige
submissive onderdanige
yielding aflevering; afstaan; opgave van de strijd; overdracht; overgeven; uitlevering
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
accommodating gedwee; gewillig; inschikkelijk; meegaand; soepel; toegeeflijk; toegevend
attentive behulpzaam; bereidwillig; gedienstig; inschikkelijk aandachtig; alert; belangstellend; blij; blijgeestig; blijmoedig; dartel; fideel; fleurig; geestig; geïnteresseerd; hoede; jolig; kleurig; kwiek; levendig; lustig; monter; opgeruimd; opgetogen; opgewekt; oplettend; opmerkzaam; paraat; uitgelaten; voorzichtig; vrolijk; waaks; waakzaam; wakend; wakker; welgemoed; zonnig
complaisant behulpzaam; bereidwillig; gedienstig; gedwee; gewillig; inschikkelijk; meegaand; soepel; toegeeflijk; toegevend aanspreekbaar; beleefd; benaderbaar; beschaafd; gemanierd; genaakbaar; toegankelijk; toeschietelijk; voorkomend; wellevend; welopgevoed
compliant gedwee; gewillig; inschikkelijk; meegaand; soepel; toegeeflijk; toegevend conform
flexible gedwee; gewillig; inschikkelijk; meegaand; soepel; toegeeflijk; toegevend buigbaar; buigzaam; flexibel; lenig; meegaand; soepel
helpful behulpzaam; bereidwillig; gedienstig; inschikkelijk
obliging behulpzaam; bereidwillig; gedienstig; gedwee; gewillig; inschikkelijk; meegaand; soepel; toegeeflijk; toegevend aanspreekbaar; beleefd; benaderbaar; bereidvaardig; bereidwillig; beschaafd; dienstbaar; dienstvaardig; dienstwillig; gedienstig; gemanierd; genaakbaar; tegemoetkomend; toegankelijk; toeschietelijk; verplichtend; voorkomend; vriendelijke; wellevend; welopgevoed; welwillend; willig
pliable gedwee; gewillig; inschikkelijk; meegaand; soepel; toegeeflijk; toegevend aanspreekbaar; beleefd; benaderbaar; beschaafd; buigbaar; flexibel; gedwee; gemanierd; genaakbaar; kneedbaar; meegaand; onderworpen; plooibaar; soepel; toegankelijk; toeschietelijk; volgzaam; voorkomend; vormbaar; vouwbaar; wellevend; welopgevoed
ready gedwee; gewillig; inschikkelijk; meegaand; soepel; toegeeflijk; toegevend af; afgedaan; afgelopen; bereidvaardig; bereidwillig; beëindigd; doorgekookt; gaar; gedaan; gepleegd; gereed; gewillig; geëindigd; klaar; over; paraat; uit; voltooid; voorbij; welwillend
submissive gedwee; gewillig; inschikkelijk; meegaand; soepel; toegeeflijk; toegevend dienstbaar; gedienstig; gedwee; gehoorzaam; gelaten; knechts; lankmoedig; lijdzaam; meegaand; onderdanig; onderdanig aan; onderworpen; serviel; slaafs; volgzaam
tolerant gedwee; gewillig; inschikkelijk; meegaand; soepel; toegeeflijk; toegevend tolerant; verdraagzaam
tractable gedwee; gewillig; inschikkelijk; meegaand; soepel; toegeeflijk; toegevend dienstbaar; dienstwillig; gehoorzaam; willig
willing gedwee; gewillig; inschikkelijk; meegaand; soepel; toegeeflijk; toegevend bereid; bereidvaardig; bereidwillig; dienstbaar; dienstwillig; gehoorzaam; genegen; gewillig; goedgunstig; welwillend; willig
yielding gedwee; gewillig; inschikkelijk; meegaand; soepel; toegeeflijk; toegevend buigzaam; flexibel; meegaand; soepel
ModifierRelated TranslationsOther Translations
assistent behulpzaam; bereidwillig; gedienstig; inschikkelijk
servient gedwee; gewillig; inschikkelijk; meegaand; soepel; toegeeflijk; toegevend dienstbaar; dienstwillig; gehoorzaam; willig
simple to operate gedwee; gewillig; inschikkelijk; meegaand; soepel; toegeeflijk; toegevend gemakkelijk te hanteren; handelbaar; hanteerbaar

Related Words for "inschikkelijk":


Wiktionary Translations for inschikkelijk:

inschikkelijk
adjective
  1. willing to acquiesce.

Cross Translation:
FromToVia
inschikkelijk accommodating; good-hearted; agreeable; amenable; compliant; conciliatory; yielding accommodant — Qui s’accommoder à tous et à tout.
inschikkelijk conciliatory conciliant — Qui est porté à concilier les gens d’intérêts opposés
inschikkelijk kind; benevolent; debonair; weak-willed débonnairebon, gentil, bienveillant.