Summary
Dutch to English:   more detail...
 1. koloniseren:
 2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for koloniseren from Dutch to English

koloniseren:

koloniseren verb (koloniseer, koloniseert, koloniseerde, koloniseerden, gekoloniseerd)

 1. koloniseren (settelen; vestigen)
  to establish; to settle; to colonize; to found; to open up; to ground; to prospect; to develop; to lay the foundations; to explore; to scan; to colonise
  • establish verb (establishes, established, establishing)
  • settle verb (settles, settled, settling)
  • colonize verb, American (colonizes, colonized, colonizing)
  • found verb (founds, founded, founding)
  • open up verb (opens up, opened up, opening up)
  • ground verb (grounds, grounded, grounding)
  • prospect verb (prospects, prospected, prospecting)
  • develop verb (develops, developped, developping)
  • lay the foundations verb (lays the foundations, laid the foundations, laying the foundations)
  • explore verb (explores, explored, exploring)
  • scan verb (scans, scanned, scanning)
  • colonise verb, British

Conjugations for koloniseren:

o.t.t.
 1. koloniseer
 2. koloniseert
 3. koloniseert
 4. koloniseren
 5. koloniseren
 6. koloniseren
o.v.t.
 1. koloniseerde
 2. koloniseerde
 3. koloniseerde
 4. koloniseerden
 5. koloniseerden
 6. koloniseerden
v.t.t.
 1. heb gekoloniseerd
 2. hebt gekoloniseerd
 3. heeft gekoloniseerd
 4. hebben gekoloniseerd
 5. hebben gekoloniseerd
 6. hebben gekoloniseerd
v.v.t.
 1. had gekoloniseerd
 2. had gekoloniseerd
 3. had gekoloniseerd
 4. hadden gekoloniseerd
 5. hadden gekoloniseerd
 6. hadden gekoloniseerd
o.t.t.t.
 1. zal koloniseren
 2. zult koloniseren
 3. zal koloniseren
 4. zullen koloniseren
 5. zullen koloniseren
 6. zullen koloniseren
o.v.t.t.
 1. zou koloniseren
 2. zou koloniseren
 3. zou koloniseren
 4. zouden koloniseren
 5. zouden koloniseren
 6. zouden koloniseren
en verder
 1. ben gekoloniseerd
 2. bent gekoloniseerd
 3. is gekoloniseerd
 4. zijn gekoloniseerd
 5. zijn gekoloniseerd
 6. zijn gekoloniseerd
diversen
 1. koloniseer!
 2. koloniseert!
 3. gekoloniseerd
 4. koloniserend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for koloniseren:

NounRelated TranslationsOther Translations
ground aarde; aardkorst; afweging; bodem; bodemoppervlak; bouwterrein; gebied; gemalen; grond; kavel; overdenking; overweging; perceel; terrein; vermalen; vloer
prospect afwachting; hoop; prospect; verwachting
scan scan; scannen
VerbRelated TranslationsOther Translations
colonise koloniseren; settelen; vestigen
colonize koloniseren; settelen; vestigen
develop koloniseren; settelen; vestigen bouwklaar maken; bouwrijp maken; doorgroeien; evolueren; geschikt maken voor bebouwing; groeien; groot worden; ontginnen; ontplooien; ontwikkelen; opgroeien; tot ontwikkeling brengen; uiteenvouwen; volgroeien; volwassen worden; voor landbouw klaar maken
establish koloniseren; settelen; vestigen aanstellen; benoemen; bepalen; bouwen; constateren; construeren; determineren; installeren; instellen; invoeren; oprichten; optrekken; overeindzetten; stichten; vaststellen
explore koloniseren; settelen; vestigen aftasten; afvoelen; bevoelen; exploreren; onderzoeken; verkennen
found koloniseren; settelen; vestigen funderen; instellen; invoeren; onderbouwen; onderheien; oprichten; stichten
ground koloniseren; settelen; vestigen aarden; funderen; gronden; hameren; instellen; invoeren; kloppen met een hamer; onderbouwen; onderheien; oprichten; stichten
lay the foundations koloniseren; settelen; vestigen funderen; gronden; grondvesten; instellen; invoeren; oprichten; stichten
open up koloniseren; settelen; vestigen graven; ontgrendelen; ontsluiten; opdelven; opendoen; opendraaien; openen; openmaken; opgraven; scheppen
prospect koloniseren; settelen; vestigen aftasten; bevoelen; inventariseren
scan koloniseren; settelen; vestigen aftasten; afvoelen; bevoelen; scannen
settle koloniseren; settelen; vestigen aanzuiveren; afdoen; afhandelen; beslechten; betalen; bezinken; bijleggen; effenen; egaliseren; genoegdoen; goedmaken; nabetalen; neerstrijken; plaatsnemen; regelen; rekening betalen; ruzie afsluiten; ruzie bijleggen; schikken; twist uit de weg ruimen; vereffenen; verrekenen; verzoenen; voldoen; zich nestelen; zich vestigen
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
found aangetroffen; gevonden; onbedekt

Wiktionary Translations for koloniseren:

koloniseren
verb
 1. koloniën vormen
koloniseren
verb
 1. to begin a new colony