Summary
Dutch to English:   more detail...
 1. van zijn positie verdrijven:


Dutch

Detailed Translations for van zijn positie verdrijven from Dutch to English

van zijn positie verdrijven:

van zijn positie verdrijven verb (verdrijf van zijn positie, verdrijft van zijn positie, verdreef van zijn positie, verdreven van zijn positie, van zijn positie verdreven)

 1. van zijn positie verdrijven (afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; aan de dijk zetten)
  to discharge; to dismiss; to fire; to lay off; to cast out; to throw out; to sack; to be discharged
  • discharge verb (discharges, discharged, discharging)
  • dismiss verb (dismisss, dismissed, dismissing)
  • fire verb (fires, fired, firing)
  • lay off verb (lays off, laid off, laying off)
  • cast out verb (casts out, casted out, casting out)
  • throw out verb (throws out, threw out, throwing out)
  • sack verb (sacks, sacked, sacking)
  • be discharged verb (is discharged, being discharged)

Conjugations for van zijn positie verdrijven:

o.t.t.
 1. verdrijf van zijn positie
 2. verdrijft van zijn positie
 3. verdrijft van zijn positie
 4. verdrijven van zijn positie
 5. verdrijven van zijn positie
 6. verdrijven van zijn positie
o.v.t.
 1. verdreef van zijn positie
 2. verdreef van zijn positie
 3. verdreef van zijn positie
 4. verdreven van zijn positie
 5. verdreven van zijn positie
 6. verdreven van zijn positie
v.t.t.
 1. heb van zijn positie verdreven
 2. hebt van zijn positie verdreven
 3. heeft van zijn positie verdreven
 4. hebben van zijn positie verdreven
 5. hebben van zijn positie verdreven
 6. hebben van zijn positie verdreven
v.v.t.
 1. had van zijn positie verdreven
 2. had van zijn positie verdreven
 3. had van zijn positie verdreven
 4. hadden van zijn positie verdreven
 5. hadden van zijn positie verdreven
 6. hadden van zijn positie verdreven
o.t.t.t.
 1. zal van zijn positie verdrijven
 2. zult van zijn positie verdrijven
 3. zal van zijn positie verdrijven
 4. zullen van zijn positie verdrijven
 5. zullen van zijn positie verdrijven
 6. zullen van zijn positie verdrijven
o.v.t.t.
 1. zou van zijn positie verdrijven
 2. zou van zijn positie verdrijven
 3. zou van zijn positie verdrijven
 4. zouden van zijn positie verdrijven
 5. zouden van zijn positie verdrijven
 6. zouden van zijn positie verdrijven
en verder
 1. ben van zijn positie verdreven
 2. bent van zijn positie verdreven
 3. is van zijn positie verdreven
 4. zijn van zijn positie verdreven
 5. zijn van zijn positie verdreven
 6. zijn van zijn positie verdreven
diversen
 1. verdrijf van zijn positie!
 2. verdrijft van zijn positie!
 3. van zijn positie verdreven
 4. van zijn positie verdrijvend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for van zijn positie verdrijven:

NounRelated TranslationsOther Translations
discharge afdanken; afschaffen; afvoer; afwatering; decharge; emissie; kwijting; loslating; lossing; lozing; ontlading; ontslaan; ontslaan van werknemers; ontslag; plotselinge uitbarsting; uit de dienst ontslaan; uitlading; uitstoot; vrijlating; waterafvoer
fire brand; fik; gloed; haardvuur; hartstocht; hartstochtelijkheid; kachel; kacheltje; kleine kachel; overgave; passie; schieten; verwarming; vuren; vurigheid; vuur
VerbRelated TranslationsOther Translations
be discharged aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven
cast out aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven uitgooien; uitwerpen
discharge aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven afladen; afscheiden; afvoeren; dwingen ontslag te nemen; iets uitladen; kwijten; lossen; lozen; ontheffen; ontladen; ontslaan; pasporteren; uitscheiden; uitstoten; uitsturen; uitwerpen; verzenden; wegsturen; wegzenden
dismiss aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven afzien van rechtsvervolging; dwingen ontslag te nemen; ontheffen; ontslaan; seponeren; uitsturen; van zich afzetten; verwijderen; verzenden; wegsturen; wegzenden
fire aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven aanmoedigen; aanvuren; afbranden; afschieten; afvuren; bezielen; leegbranden; ontheffen; ontslaan; platbranden; schieten; schoten lossen; toejuichen; uitbranden; uitsturen; verzenden; vuren; wegsturen; wegzenden
lay off aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven afhouden; afkeren; afwenden; ontheffen; ontslaan; terughouden; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden
sack aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven ontheffen; ontslaan; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden
throw out aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven uitgooien; uitwerpen; weggooien; wegsmijten

Related Translations for van zijn positie verdrijven