Dutch

Detailed Translations for inborst from Dutch to Spanish

inborst:

inborst [de ~] noun

  1. de inborst (karakter; mentaliteit; gemoed; )
    la naturaleza; el alma; la calidad; el carácter; el ánimo; la constitución; el busto; el temperamento; la índole
  2. de inborst (gemoedsgesteldheid; temperament; gemoedsaard)
    el estado de ánimo; el carácter; el temperamento
  3. de inborst (aard; karakter; geaardheid)
    el carácter; la naturaleza; el conocimiento; la propensión; la inteligencia

Translation Matrix for inborst:

NounRelated TranslationsOther Translations
alma aard; geaardheid; gemoed; inborst; inslag; karakter; mentaliteit; natuur aandrift; daadkracht; energie; esprit; fut; kracht; levensader; momentum; puf; werklust; ziel
busto aard; geaardheid; gemoed; inborst; inslag; karakter; mentaliteit; natuur
calidad aard; geaardheid; gemoed; inborst; inslag; karakter; mentaliteit; natuur eigenschap; gesteldheid; hoedanigheid; kwaliteit; ziel
carácter aard; geaardheid; gemoed; gemoedsaard; gemoedsgesteldheid; inborst; inslag; karakter; mentaliteit; natuur; temperament aard; geaardheid; karakter; klasse; letter; lettersoort; letterteken; lettertype; natuur; onderverdeling; persoonlijkheid; teken; ziel
conocimiento aard; geaardheid; inborst; karakter bekendheid; kennis; medeweten; reputatie; weten; wetenschap
constitución aard; geaardheid; gemoed; inborst; inslag; karakter; mentaliteit; natuur constitutie; grondlegging; grondwet; het stichten; instelling; lichaamsbouw; oprichting; stichting; vestiging
estado de ánimo gemoedsaard; gemoedsgesteldheid; inborst; temperament bui; geesteshouding; geestestoestand; gemoedsgesteldheid; gemoedsstemming; gemoedstoestand; gesteldheid; humeur; instelling; positie; psychische toestand; staat; stemming; toestand
inteligencia aard; geaardheid; inborst; karakter adremheid; bewustzijn; bij de pinken zijn; bijdehandheid; brein; denkvermogen; geest; geestvermogen; gevatheid; goochemheid; hersens; intellect; intelligentie; inzicht; kop; krantenkop; pienterheid; rede; schranderheid; slimheid; snedigheid; uitgeslapenheid; vernuft; verstand; verstandelijk vermogen
naturaleza aard; geaardheid; gemoed; inborst; inslag; karakter; mentaliteit; natuur geaardheid; natuur; tendentie
propensión aard; geaardheid; inborst; karakter gevoeligheid; tendentie; vatbaarheid; vooroordeel; zwakte
temperamento aard; geaardheid; gemoed; gemoedsaard; gemoedsgesteldheid; inborst; inslag; karakter; mentaliteit; natuur; temperament temperament; vurigheid
ánimo aard; geaardheid; gemoed; inborst; inslag; karakter; mentaliteit; natuur geestesgesteldheid; geestestoestand; psychische toestand
índole aard; geaardheid; gemoed; inborst; inslag; karakter; mentaliteit; natuur karakter; persoonlijkheid