Summary
Dutch to French:   more detail...
  1. zojuist:
  2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for zojuist from Dutch to French

zojuist:


Translation Matrix for zojuist:

NounRelated TranslationsOther Translations
juste eerlijke; rechtschapene; rechtvaardige
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
- laatst
AdverbRelated TranslationsOther Translations
- nauwelijks; onlangs
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
- net; pas
ModifierRelated TranslationsOther Translations
il y a un instant daarnet; juist; net; pas; zojuist; zonet
juste daarnet; juist; net; pas; zojuist; zonet aannemelijk; beslist; braaf; chagrijnig; correct; degelijk; eerlijk; eng; fair; feitelijk; geconcentreerd; gefundeerd; gegrond; geheid; geldig; gewis; goed; grondig; heus; ingespannen; integer; juist; kloppend; knorrig; korzelig; krap; krek; logisch; met weinig ruimte; nauw; nauwsluitend; net; nog maar; nors; nurks; onbesproken; onkreukbaar; op goede gronden steunend; precies; rakelings; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; reëel; solide; steekhoudend; stellig; strak; ternauwernood; uitgerekend; valabel; valide; van sterk gehalte; vast; vast en zeker; verdiept; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker; zorgvuldig
récemment daarnet; juist; net; pas; zojuist; zonet kortelings; kortgeleden; laatst; laatstelijk; net; nog maar pas; onlangs; pas; recentelijk
tout à l'heure daarnet; juist; net; pas; zojuist; zonet; zoëven aanstonds; direct; juist; later; naderhand; straks; terstond; weldra; zo; zo meteen; zometeen; zoëven
à l'instant daarnet; juist; net; pas; zojuist; zonet; zoëven dadelijk; direct; juist; momenteel; nou; nu; ogenblikkelijk; onverwijld; op dit moment; tegenwoordig; zo meteen; zoëven

Synonyms for "zojuist":


Antonyms for "zojuist":


Related Definitions for "zojuist":

  1. nog maar korte tijd (geleden)1
    • we hebben zojuist een auto gekocht1

Wiktionary Translations for zojuist:

zojuist
Cross Translation:
FromToVia
zojuist venir de just — recently